Release Notes Speculio - 20 november 2023

Administrator:

 • Bij het beheren van een vragenlijst is het nu mogelijk deze toe te kennen aan hoofdgevisiteerde(n) en/of praktijkmanager(s) los van elkaar, dit hoeft dus niet meer per se allebei te zijn.
 • Bij het toekennen van hoofdvisiteurs aan een aanmelding of lopende visitatie, is het nu mogelijk om incidenteel een gebruiker die in het systeem bekend is als gevisiteerde toe te kennen als hoofdvisiteur.
 • Het is nu mogelijk om niet alleen bij aanmeldingen maar ook bij lopende visitaties nog handmatig vragenlijsten te koppelen aan gevisiteerden, die om welke reden dan ook niet al automatisch waren gekoppeld bij het vastleggen van de visitatiedatum.
 • Het is nu mogelijk de visitatiedatum nog te wijzigen wanneer de visitatie nog niet is afgerond.
 • Bij het bekijken van een visitatie zijn bovenaan snelkoppelingen toegevoegd die verwijzen naar gedeeltes op deze pagina: Praktijkgegevens, Gevisiteerde(n), Vragenlijsten, Taken, etc.
 • Het is nu niet meer mogelijk een beroep te verwijderen waar één of meerdere gebruikers onder vallen.
 • Onder Instellingen -> visitatie-instellingen is nu te beheren op welke weekdagen een visitatie kan worden ingepland, alsmede het minimum aantal dagen tussen aanmelding en visitatiedatum.
 • Bij het plakken van tekst in de tekst-editor, wordt de tekst nu altijd opgeschoond om het gebruik van vreemde opmaak te voorkomen.

Overige users:

 • Bij een visitatie is onder 'Personen & gegevens' een knop 'Routebeschrijving' toegevoegd die verwijst naar Google Maps.
 • Bij het invullen van een gedeeltelijk ingevulde vragenlijst wordt voor een gevisteerde nu duidelijker aangegeven welke vragen verplicht zijn en in deze stap nog niet zijn ingevuld.
 • Gebruikers kunnen zelf hun wachtwoord wijzigen via Instellingen -> Wachtwoord.
 • Gebruikers kunnen een vakantieperiode toevoegen via Instellingen -> Vakantie. Deze vakantieperiodes zijn zichtbaar voor administrators bij het bekijken van een gebruiker.
 • Bug fix bij het tonen van de status van een taak nadat de deadline is vertrekken.
 • Wanneer er meerdere visiteurs opmerkingen plaatsen bij een antwoord op een vraag in een vragenlijst, krijgen de namen van alle visiteurs een eigen tekstkleur zodat er een duidelijker onderscheid is tussen visiteurs.
 • Nieuwe gebruikers dienen bij het aanmelden voor een visitatie akkoord te gaan met de individuele gebruikersvoorwaarden van Speculio. Bestaande gebruikers dienen dit eenmalig na het inloggen uit te voeren.